Klubo taisyklės

 

1. Teisę naudotis Sporto klubo paslaugomis turi asmenys, užpildę klubo nario anketą, pasirašę bei pateikę ją treneriui.

2. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, Lankytojas privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir pasitaręs su savo gydytoju įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visi Lankytojai kiekvieno sezono pradžioje privalo treneriui pateikti pažymą, liudijančią apie tinkamą sveikatos būklę, norint sportuoti kyokushin karate. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui.

3. Asmeninius daiktus Lankytojai palieka persirengimo patalpose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.

4. Lankytojai Sporto klubo patalpose privalo:

- Į treniruotes atvykti laiku, pagal skelbiamą tvarkaraštį.

- Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę.

- Laikytis karate etiketo taisyklių.

- Treniruotėse atlikti tik instruktoriaus nurodytas užduotis.

- Susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti Sporto klubo inventorių ir įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo.

- Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo lankytojų ir darbuotojų sveikatai bei turtui.

- Netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis.

- Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

- Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys turi padėti, o įvykio liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.

- Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Lankytojų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis.

- Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.

- Laikytis šių Taisyklių.

5. Lankytojui Sporto klubo patalpose draudžiama:

- būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;

- įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, tabaką;

- į treniruotes atsivesti draugus ir kitus pašalinius asmenis;

- treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kitus papuošalus;

- išdykauti, trukdyti draugams atlikti užduotis;

- kramtyti kramtomą gumą;

- šiukšlinti, keiktis, triukšmauti;

6. Už vaikų elgesį ir saugumą prieš treniruotę ir po jos Sporto klubo instruktoriai ir mokyklos, kurioje sportuojama, administracija neatsako. Ne treniruočių metu vaikais turi pasirūpinti tėvai.

7. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas Lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, ir tokių Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

8. Kilus įtarimams dėl netinkamos sporto užsiėmimams Lankytojo sveikatos būklės, instruktoriui paprašius, Lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

9. Klubo vadovybė netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių. Klubo vadovybei išsiaiškinus faktus apie klubo narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių klubo narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais prasižengę nariai bus įspėjami arba iškarto šalinami iš klubo narių.

 


SUSISIEKITE

34175

1,2% parama

Ar norite paremti mūsų klubą?

Paremti
Partneriai

© 2020-21 Visos teisės saugomos Karate apranga Karate kimono

Sprendimas: www.webmod.lt